Renomovaný lekár Dr. Gabor Maté, vychádzajúc zo špičkovej vedy a skutočných príbehov, sa podelí o svoj súcitný a humánny prístup k duševnej rovnováhe.

Gabor Maté, uznávaný odborník na psychológiu závislosti, oceňovaný autor a priekopník inovatívneho chápania ľudského rozvoja, ktorý využíva pohľad vedy a súcitu, je jedinečnou postavou súčasnej medicíny.Dr. Maté, známy pre svoje poznatky o prepojeniach medzi mysľou a telom, sebou samým a spoločnosťou, sa vyhýba rýchlym liekom, namiesto toho podporuje sebaporozumenie ako základ pre harmonický život a hlavný kľúč k uzdraveniu.Prichádza po prvýkrát na Slovensko, aby sa s nami podelil o hlavné poznatky zo svojho života a kariéry. Od úlohy traumy a emocionálnej straty pri vytváraní závislosti až po mýtus „normálnosti“ a spojenie medzi osobným utrpením a tlakom moderného života.

Terapeutický prístup Súcitného dotazovania (Compassionate Inquiry)

Gabor Maté ponúkne praktickú ochutnávku Súcitného dotazovania (Compssionate Inquiry), čo je psychoterapeutický prístup, ktorý vyvinul na základe mnohoročnej skúsenosti s duševne aj fyzicky chorými. Súcitným dotazovaním sa odhaľuje to, čo leží pod vonkajším zdaním, ktoré prezentujeme svetu. Klient a terapeut odhaľujú rôzne úrovne vedomia, mentálnu klímu, skryté domnienky, implicitné spomienky, potlačené emócie a telesné stavy. Prostredníctvom súcitného dotazovania môže klient rozpoznať a vyniesť na svetlo vedomia vnútorné negatívne presvedčenia, podvedomú dynamiku a potlačené emócie, ktoré ovládajú jeho život a sú pri koreni problémov. Súcitné dotazovanie je somaticky založený prístup. K liečeniu nedochádza iba intelektuálnym porozumením. Terapeut so súcitom drží priestor bezpečia na prežitie a precítenie emócií a bolesti, aby s nimi klient mohol byť a integrovať ich.

Gabor Maté, MD

Gabor Maté je lekár na dôchodku, ktorý po 20 rokoch rodinnej praxe a skúsenostíiach s paliatívnou starostlivosťou, pracoval viac ako desať rokov vo Vancouveri v Downtown East Side s pacientmi vystavenými drogovej závislosti a duševným chorobám. Gábor je najpredávanejší autor piatich kníh vydaných v takmer 40 jazykoch, vrátane "V ríši hladných duchov: Blízke stretnutie so závislosťou". Je medzinárodne uznávaný rečník vyhľadávaný pre svoje odborné znalosti v oblasti závislosti, traumy, vývoja v detstve a vzťahu medzi stresom a chorobou. Za jeho prelomovú lekársku prácu mu bol udelený Rád Kanady, najvyššie civilné vyznamenie svojej krajiny a Cena za občianske zásluhy z jeho rodného mesta Vancouver. Jeho posledná kniha "Mýtus normálnosti: Trauma, choroba a liečenie v toxickej kultúre" je medzinárodnýcm bestsellerom podľa rebríčka New York Times.

„Nie každý príbeh má šťastný koniec, ale objavy vedy, učenia srdca a zjavenia duše nás uisťujú, že žiadna ľudská bytosť nie je nikdy mimo vykúpenia. Možnosť obnovy existuje, pokiaľ existuje život. Ako podporiť túto možnosť v druhých a v nás samých je konečná otázka.“


Vstupenky

Vstupenky sa vypredali za 24hodín. Jednáme o možnosti presunu do väčších priestorov. Akonáhle budeme mať viac informácií tak ich zverejníme. Ak sa o nich chcete dozvedieť ako prvý napíšte nám na mail, ktorý nájdete nižšie.

(CELODŇOVÉ PODUJATIE)

Celý program podujatia bude zverejnený čoskoro.

ZĽAVNENÉ VSTUPNÉ

€119

Prednáška + workshop
(zľavnené vstupné pre jednorodičov, študentov, dôchodcov a zťp)

ŠTANDARDNÉ VSTUPNÉ

€139

Prednáška
+ workshop súcitného dotazovania

KONTAKTY

Informácie o podujatí pre záujemcov:
info@kompasregeneracie.sk

Kontakt pre médiá:
Silvia Križanová
projektová manažérka
+421 917 958 973
silvia@kompasregeneracie.sk

Kontakt na organizátora:
Michal Marguš
+421 911 830 903
michal@kompasregeneracie.sk
Svet Tvorivo, oz.

© Gabor Maté na Slovensku 2024